Про проект - Проект "Європейські бізнес-практики КСВ"

Перейти до вмісту

Головне меню:

Ключові цілі проекту:


• узагальнення практики провідних корпорацій Європейського Союзу у сфері КСВ
• поширення знань про передовий європейський досвід КСВ в середовищі викладачів та слухачів магістерських програм КНЕУ, програми МВА Інституту бізнес освіти КНЕУ, викладачів афілійованих навчальних інститутів КНЕУ та його партнерів, громадянського суспільства України
• підвищення якості освіти за рахунок модернізації пропонованих Університетом курсів на всіх спеціальностях шляхом впровадження в їх програми питань піднятою в проекті тематики та диверсифікації зв'язків ЄС із навчальними програмами КНЕУ
• вдосконалення сучасних методів навчання за рахунок впровадження інтерактивних форм навчання
• залучення молодих учених і викладачів до дослідження даної тематики
• стимулювання діалогу між вченими, бізнесменами та державними установами та поширення результатів наукових досліджень.

НОВИНИ ТА ІВЕНТИ

Опубліковано збірник кейсів з корпоративної соціальної відповідальності.

Публікацію підготовлено до 30-річчя діяльності фонду Jean Monnet. Практикум «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси» — є збіркою кейсів, створеною колективом авторів-учасників Спільного проекту Фонду Jean Monnet та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (№553110-EPP-1-2014-1-UAEPPJMO-MODULE, Академічний координатор — д.е.н., професор Людмила Петрашко, за підтримки Erasmus+ Programme of the European Union «Lifelong Learning»)

Проект реалізовано за участю 45 авторів, що представляють 12 університетів України. Кінцева мета проекту — сформувати платформу для поширення передового досвіду бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності в корпоративному секторі України. Зі збірки Ви дізнаєтеся як компанії можуть процвітати та розвиватися, одночасно відіграючи важливу роль у вирішенні таких глобальних проблем, як зміна клімату, нерівність доходів та соціальна несправедливість. Акцент зроблено на конкретних корпоративних рішеннях щодо передових інновацій у сфері технологій, ліберальних демократичних цінностей, включаючи гендерну рівність і свободу людини, екологічну відповідальність і економічний успіх на глобальному рівні.

Прочитати, розібрати, скачати та використовувати в навчальному процесі кейси можна звідси:


ЗАВАНТАЖИТИ (УКР)

ЗАВАНТАЖИТИ (АНГЛ)


******
ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
«ЄВРОПЕЙСЬКІ БІЗНЕС-ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ)»
PROGRAM OF THE TRAINING
"EUROPEAN BUSINESS-PRACTICES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)"

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТРЕНІНГУ
TRAINING PRESENTATION

І. ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ КСВ
I. EUROPEAN MODEL OF CSR1.1. Вступ. Попередня оцінка (2 год)
1.1. Introduction. Pre-assessment (2 hours)
1.2. Глобальні принципи КСВ (2 год)
1.2. Global principles of CSR (2 hours)
1.3. Сучасні концепції КСВ (2 год)
1.3. Modern concepts of CSR (2 hours)
1.4. Регіональні моделі КСВ (2 год)
1.4. Regional models of CSR (2 hours)
1.5. Кількісні та якісні оцінки КСВ (2 год)
1.5. Qualitative and quantitative assessments of CSR (2 hours)
1.6. Дискусійний клуб «Так і Ні КСВ» (2 год)
1.6. Discussion Club "CSR: Yes or No" (2 hours)

ІІ. СТАНДАРТИ КСВ
II. STANDARDS OF CSR


2.1. Стандарт КСВ ISO 26000 (2 год)
2.1. The standard of CSR ISO 26000 (2 hours)
2.2. Стандарти якості (2 год)
2.2. Quality standards (2 hours)
2.3. Стандарти фінансового сектору (2 год)
2.3. Financial sector standards (2 hours)
2.4. Стандарти не фінансової звітності (2 год)
2.4. Non-financial reporting standards (2 hours)
2.5. «Лабораторія не фінансової звітності»: СТАРТ (4 год)
2.5. "Laboratory of non-financial reporting": START (4 hours)

ІІІ. ГЕНЕРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІЗНЕС-ПРАКТИК КСВ
III. GENERATION OF EUROPEAN CSR BUSINESS PRACTICES


3.1. Система бізнес-практик КСВ (2 год)
3.1. The system of CSR business practices (2 hours)
3.2. Благодійні практики КСВ (2 год)
3.2. Charity practices of CSR (2 hours)
3.3. Економічні практики КСВ (2 год)
3.3. Economic practices of CSR (2 hours)
3.4. Екологічні практики КСВ (2 год)
3.4. Ecological practices of CSR (2 hours)
3.5. Соціальні практики КСВ (2 год)
3.5. Social practices of CSR (2 hours)
3.6. Етичні практики КСВ (2 год)
3.6. Ethical practices of CSR (2 hours)

ІV. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ПРАКТИК КСВ
IV. EFFECTIVENESS OF CSR BUSINESS PRACTICES

4.1. Результативність бізнес-практик КСВ (2 год)
4.1. Effectiveness of CSR business practices (2 hours)
4.2. Економічна результативність практик КСВ (2 год)
4.2. Economic effectiveness of CSR business practices (2 hours)
4.3. Екологічна результативність практик КСВ (2 год)
4.3. Ecological effectiveness of CSR business practices (2 hours)
4.4. Соціальна результативність практик КСВ (2 год)
4.4. Social effectiveness of CSR business practices (2 hours)
4.5. «Лабораторія не фінансової звітності»: ОЦІНКА (2 год)
4.5. "Laboratory of non-financial reporting": ASSESSMENT (2 hours)

V. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІЗНЕС-ПРАКТИК КСВ В УКРАЇНІ
V. IMPLEMENTATION OF EUROPEAN CSR BUSINESS PRACTICES IN UKRAINE
5.1. Практики КСВ в Україні (4 год)
5.1. CSR practices in Ukraine (4 hours)
5.2. Відповідальні практики «Зеленого офісу» (2 год)
5.2. Responsible practices of "Green office" (2 hours)
5.3. Кейс «Практики КСВ компанії «Nestle Ukraine» (2 год)
5.3. Case: "CSR practices of the company "Nestle Ukraine" (2 hours)
5.4. Кейс «Практики КСВ компанії «Tetra Pak Ukraine» (2 год)
5.4. Case: "CSR practices of the company "Tetra Pak Ukraine" (2 hours)

ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
PLANNING OF THE DIGITAL TEXTBOOK

******

ДАВАЙТЕ ЗМІНЮВАТИ СВІТ НА КРАЩЕ!
 
07.11.2017
Назад до вмісту | Назад до головного меню