Бібліотека проекту - Проект "Європейські бізнес-практики КСВ"

Перейти до вмісту

Головне меню:

Бібліотека проекту

ДРУКОВАНІ ДЖЕРЕЛА:
  
Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики: монографія / Л. П. Петрашко. — К.: КНЕУ, 2013. — 342, [2] с.
ISBN 978-966-483-680-4

 Монографія присвячена пошуку та визначенню сучасних координат гло­бальної корпоративної відповідальності епохи трансцендентності — епохи трансформації домінуючих цінностей людського життя та імплементації їх у ді­яльності глобальних компаній.
 Монографія, в першу чергу, розрахована на слухачів, студентів, магістран­тів, аспірантів управлінських та економічних факультетів вузів та університетів, науковців і викладачів, менеджерів і широкий загал читачів, яких цікавлять про­блеми формування відповідального корпоративного лідерства в глобальному бі­знесі. Вона також адресована топ-менеджерам, які намагаються досягти сталих результатів і довготривалого успіху компаній у глобальному бізнес-середовищі.

ЗАМОВИТИ
Європейські моделі відповідального інвестування: адаптація в Україні: монографія / Л. П. Петрашко, С. В. Андрос, Т. В. Романьок. — К.: КНЕУ, 2016. — 262, [2] с.
ISBN 978-966-926-067-3

 Монографія містить наукове обґрунтування теоретичних і методологічних засад становлення відповідального інвестування в транснаціональному бізнесі. Базовою ідеєю монографії є науково-аналітичні підходи до оцінювання особливостей європейських моделей корпоративного відповідального інвестування. Розроблено стратегічні орієнтири розвитку відповідального інвестування в корпоративному секторі української економіки. Запропоновано портфель регулятивних вимог для імплементації європейських стандартів відповідального інвестування в Україні.
 Монографія розрахована на науковців, державних службовців, підприємців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також стане в нагоді всім, хто цікавиться проблемами міжнародного менеджменту.


Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг/Навч. посібник за ред. Л. П. Петрашко. — К.: КНЕУ, 2016. — 310, [2] с.
ISBN 978-966-926-091-8

 Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій спеціаліста з КСВ у міжнародних та національних компаніях. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу дозволяє уникнути використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Водночас численні кейси орієнтовані на глибоке розуміння суті корпоративної соціальної відповідальності та тих переваг, які вона несе компаніям-користувачам таких практик.
 Посібник рекомендований для студентів бакалаврських та магістерських програм з міжнародної міжнародного менеджменту, викладачів ВНЗ, державних службовців, представників вітчизняного бізнесу, котрі прагнуть опанувати сучасні крос-культурні інструменти для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору та імплементації європейського досвіду КСВ в умовах реального бізнес-середовища України.


ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА:

Стандарти сфери КСВ:

  
Руководство по социальной ответственности. Международный стандарт. ИСО/ОПМС 26000:2010 (ISO/FDIS 26000)
ЗАВАНТАЖИТИ
Социальная ответственность 8000. Международный стандарт. SAI SA8000®: 2001
ЗАВАНТАЖИТИ
Системы менеджмента безопасности труда. Международный стандарт. OHSAS 18001:2007
ЗАВАНТАЖИТИ
Системи управління якістю. ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT)
ЗАВАНТАЖИТИ
Системи екологічного керування. ДСТУ ISO 14001:2006 (ISO 14001:2004, IDT)
ЗАВАНТАЖИТИ
Стандарт верификации отчетов АА1000 AS

ЗАВАНТАЖИТИ
Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000SES
ЗАВАНТАЖИТИ
Стандарт основных принципов подотчетности АА1000APS

ЗАВАНТАЖИТИ
Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI)
ЗАВАНТАЖИТИ

Література:

Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики: монографія / Л.П. Петрашко. – К.: КНЕУ, 2013. – 342 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
 
07.11.2017
Назад до вмісту | Назад до головного меню